El debut dels Fleajeys com a projecte de discjockeys a una cabina va ser ni més ni menys que al Vida Festival, a l’escenari Vida Club. El fragment de sessió que podreu escoltar a continuació no arriba a les dues hores -no el vam poder enregistar al complet-, però sí que mostra una part força important de com es va desenvolupar el set: un inici més Balearic, entre 90 i 100 bpms, per evolucionar cap al New i Synth Wave i acabar amb Disco.

El debut de los Fleajeys como proyecto de discjockeys a una cabina fue nada menos que en el Vida Festival, en el escenario Vida Club. El fragmento de sesión que podréis escuchar a continuación no llega a las dos horas -no pudimos grabar el set completo-, pero sí muestra una parte muy importante de cómo se desarrolló la sesión: un inicio más Balearic, entre 90 y 100 bpms, para evolucionar hacia el New y Synth Wave y acabar con Disco.